- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH thì điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của chị, trước thời điểm công ty nợ BHXH thì chị đã đóng BHXH nhiều hơn 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Đề nghị chị liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ theo quy định.