Lê Thị Nguyệt (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: "Tôi dự kiến sinh con vào ngày 1-3-2020 nhưng không tham gia BHXH. Chồng tôi tham gia BHXH được gần 4 năm nhưng mới chuyển nơi làm việc và tiếp tục tham gia BHXH được 3 tháng. Vậy khi tôi sinh con, chồng tôi có được hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam có vợ sinh con không? Nếu có thì sẽ được hưởng chế độ gì?".

- BHXH TP HCM trả lời: Điều 31 Luật BHXH quy định lao động nam tham gia BHXH khi có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Theo khoản 2, điều 34 Luật BHXH, khi vợ sinh con, lao động nam (đang đóng BHXH) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc nếu sinh thường 1 con; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Mặt khác, căn cứ điều 38 Luật BHXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điều kiện hưởng là cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, chồng chị Nguyệt có tham gia BHXH hơn 4 năm liên tục nên đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản và được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở khi vợ sinh con.