Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012 thì NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định thuộc trường hợp chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH mà vẫn còn sức khỏe tiếp tục làm việc và doanh nghiệp vẫn còn nhu cầu sử dụng thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ. Nếu doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng hoặc NLĐ không đủ sức khỏe thì có thể thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, tại Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), quy định này đã không còn. Như vậy, trường hợp ông Thành đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn, đến tháng 3-2021 đủ tuổi nghỉ hưu nhưng tham gia BHXH chưa đủ 20 năm mà vẫn muốn làm việc thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết, không phải thực hiện thủ tục nào khác. Trường hợp công ty không còn nhu cầu sử dụng và muốn cho nghỉ việc thì phải thực hiện thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với ông.