Thỏa ước có hiệu lực 1 năm với các nội dung cao hơn luật như: thưởng lương tháng 13 cho NLĐ làm việc đủ 12 tháng và thưởng đột xuất từ 200.000 - 500.000 đồng cho NLĐ trả lại của rơi hoặc được đối tác đánh giá cao. Ngoài ra, công ty hỗ trợ NLĐ trong các trường hợp như ốm đau phải nằm viện từ 3 ngày, thai sản, trợ cấp khó khăn đột xuất, quà mừng khi kết hôn, mức hỗ trợ 500.000 đồng/trường hợp...

Đưa nội dung có lợi vào thỏa ước - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, ban giám đốc công ty cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thành lập Công đoàn vào tháng 11 và phối hợp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Phú Nhuận đã đại diện NLĐ ký kết thỏa ước lao động tập thể tại 3 doanh nghiệp chưa có Công đoàn.

Tin-ảnh: T.Nga