LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai, thực hiện 7 nội dung để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Trong đó, doanh nghiệp phải bố trí không gian làm việc thông thoáng; bố trí ca, kíp làm việc và giờ ăn linh hoạt, bảo đảm giãn cách. Doanh nghiệp phải thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả "Tổ an toàn Covid-19"; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 cho toàn thể công nhân được biết và thực hiện.

Dừng sản xuất nếu không bảo đảm an toàn phòng dịch - Ảnh 1.

Bảo đảm giãn cách trong nhà ăn công nhân tại một doanh nghiệp ở TP Hà Nội

Định kỳ ít nhất mỗi tuần một lần, Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc. Nếu có nguy cơ cao, không bảo đảm an toàn phòng dịch thì Công đoàn cơ sở kiến nghị với người sử dụng lao động dừng sản xuất để thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời; đồng thời gửi bản tự đánh giá về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện.

Tin-ảnh: D.Thảo