- BHXH Việt Nam trả lời: Hiện nay, các dịch vụ y tế sử dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư trực tràng cũng như nhiều bệnh ung thư khác (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật, thuốc, hóa chất) đều thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Trường hợp bà đi KCB BHYT theo đúng quy định và xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán các chi phí KCB BHYT trong phạm vi quyền lợi theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT. Vì bà đã tham gia BHYT được 15 năm, trường hợp nếu phải đóng số tiền đồng chi trả nhiều hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) khi đi KCB BHYT đúng quy định thì sẽ được hưởng thêm quyền lợi không phải đồng chi trả đối với các chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.