Luật BHYT hiện hành cho phép người lao động (NLĐ) trong một số trường hợp được cộng dồn thời gian tham gia BHYT để hưởng chính sách BHYT 5 năm liên tục.

Cụ thể, thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Trong đó:

- Đối với người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

- Đối với NLĐ khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia BHYT nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Được cộng dồn thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

- Đối với NLĐ trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian đã tham gia BHYT.

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia BHYT thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Như vậy, NLĐ  được cộng dồn thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục khi thời gian đóng BHYT bị gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

A.Khánh ẢNH: HOÀNG TRIỀU