Hoàng Lê Tri (quận 12, TP HCM) hỏi: "Tôi có thời gian tham gia quân đội từ năm 1988-1990 nhưng Quyết định phục viên, xuất ngũ đã bị thất lạc. Nếu tôi có giấy xác nhận của đơn vị cũ về thời gian công tác và chưa hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg thì có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội vào quá trình tham gia BHXH không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ theo quy định tại Công văn số 3079/CS-NC ngày 17-9-2018 của Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng về tính thời gian công tác trong quân đội thì ông Trí thuộc đối tượng được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH. Đề nghị ông lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT kèm theo các giấy tờ trên và nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.