Nguyễn Minh Hiền (quận 3, TP HCM) hỏi: "Thỏa thuận thử việc có thể ghi thẳng vào hợp đồng lao động (HĐLĐ) không? Nếu có thì NLĐ phải tham gia BHXH trong thời gian thử việc?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 26 của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 (còn hiệu lực) thì NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

BLLĐ năm 2012 không có quy định về việc kết hợp thời gian thử việc trong HĐLĐ. Tuy nhiên, tại khoản 1 điều 24 BLLĐ năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) có quy định NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Do đó từ ngày 1-1-2021, NSDLĐ và NLĐ có thể ghi thỏa thuận thử việc vào HĐLĐ. Mặt khác, theo quy định của Luật BHXH, NLĐ trong thời gian thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH. Nếu có lồng ghép thỏa thuận thử việc vào HĐLĐ thì NLĐ cũng không phải tham gia BHXH trong thời gian thử việc.