Được giảm mức đóng BHXH cho người lao động? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, đối với NLĐ hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1-1-2018 gồm: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động, phụ cấp lương (phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự), các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Như vậy, khi doanh nghiệp muốn điều chỉnh giảm mức đóng BHXH phải tiến hành thỏa thuận lại mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung với NLĐ. Khi hai bên đạt được thỏa thuận và điều chỉnh hợp đồng lao động thì mới có thể tiến hành các thủ tục để giảm mức đóng BHXH của NLĐ. Lưu ý là mức lương đóng BHXH thấp nhất hiện nay là mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.