Bộ LĐ-TB-XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Theo tính toán, mức lương tối thiểu năm 2019 tăng từ 160.000 đồng – 200.000 đồng so với năm 2018, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 5 - 5,8% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,3%.

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) mức LTT trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2018, cải thiện tăng năng suất lao động và đảm bảo thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Mặc dù, mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 chưa đáp ứng được kỳ vọng, tuy nhiên cũng giúp NLĐ bớt khó khăn, có sự chia sẻ với doanh nghiệp (DN).

Tăng lương tối thiểu vùng ảnh hướng thế nào đến mức đóng BHXH? - Ảnh 1.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức LTT vùng, DN có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương. Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để DN đóng các loại BHHX, BHYT, BHTN. Việc tăng LTT khiến không ít DN lo tăng gánh nặng khi vừa phải đảm bảo tăng lương vừa lo tăng mức đóng BHXH.

Nêu ý kiến về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng cho rằng, mức lương tối thiểu vùng chỉ là mức sàn lương thấp nhất mà các đơn vị, doanh nghiệp trả cho người lao động phổ thông, làm công việc giản đơn trong điều kiện bình thường. Qua khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thu nhập của NLĐ  tại nhiều DN đã cao hơn mức LTT vùng.

Thực tế, có những DN vẫn dựa trên lương tối thiểu vùng để đóng BHXH cho NLĐ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH căn cứ vào mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng của NLĐ. Vì vậy, nếu áp dụng mức LTT vùng năm 2019, mức đóng BHXH sẽ tăng nhưng không lớn.

An Nhiên (Báo An ninh Thủ đô)