Lê Lan Anh (lelananh_hr79@gmail.com) hỏi: "Tháng 12-2019 công ty tôi đã quyết định sẽ tăng lương cho NLĐ vào tháng 6-2020 và đã ký phụ lục HĐLĐ thay đổi mức lương. Nay do gặp khó khăn vì dịch Covid-19, công ty không có khả năng điều chỉnh lương cho NLĐ như cam kết. Vậy công ty không tăng lương cho NLĐ được không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, mức lương trả cho NLĐ là một trong những nội dung chủ yếu của HĐLĐ và một khi doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung HĐLĐ thì phải thỏa thuận với NLĐ. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết. Như vậy, nếu công ty của chị Anh đã cam kết tăng lương cho NLĐ nhưng nay gặp khó khăn không thể thực hiện được thì phải tiến hành thỏa thuận với NLĐ. Khi đó, nếu NLĐ đồng ý thì công ty thực hiện ký lại HĐLĐ hoặc phụ lục HĐLĐ và không điều chỉnh tăng lương cho NLĐ. Trường hợp NLĐ không chấp thuận thì công ty vẫn phải thực hiện.