Được hưởng chế độ thai sản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, lao động nữ đã thôi việc có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên, trong đó có từ đủ 3 tháng đóng BHXH trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và được cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định nghỉ dưỡng thai trong thời gian mang thai thì vẫn được giải quyết chế độ thai sản. Đối chiếu với quy định trên, chị Vân đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.