Hà Thị Bình (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hỏi: "Tôi làm việc ở công ty tư nhân và có tham gia BHXH từ tháng 11-2019 đến hết tháng 9-2020. Tôi đang mang thai và dự sinh vào tháng 1-2021. Xin hỏi tôi đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định không?".

- Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: "Khoản 2, khoản 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Bà đóng BHXH liên tục từ tháng 1-2020 đến tháng 9-2020 thì đã có 9 tháng đóng BHXH, do vậy bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.