BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2 điều 34 Luật BHXH quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Chương có tham gia BHXH và nghỉ sau 21 ngày kể từ ngày vợ sinh con, tức thời gian nghỉ vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày đầu nên được hưởng chế độ thai sản.