BHXH TP HCM trả lời: Điều 55 Luật BHXH quy định người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 54 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi (sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Đối chiếu trường hợp trên, bà Thúy chưa tham gia BHXH đủ 20 năm nên không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Bà có thể tham gia BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu, khi đủ thời gian đóng BHXH 20 năm thì có thể xin giám định sức khỏe. Nếu kết quả giám định xác định bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, khi đó bà sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.