Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Mặt khác, theo quy định tại điểm c khoản 1, điều 98 thì NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày. Ở trường hợp ông Quang nêu, NLĐ đi làm vào ngày nghỉ là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng về bản chất đây không phải là trường hợp làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp mà nhằm mục đích hoán đổi ngày nghỉ để NLĐ được nghỉ dồn vào dịp lễ 30-4, 1-5 theo thỏa thuận của 2 bên. Do vậy, ở tình huống này NLĐ không được tính lương làm thêm giờ.