Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 2 điều 169 BLLĐ quy định kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Mặt khác, căn cứ Nghị định 143/2020/NĐ-CP thì đối tượng làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ hưởng chính sách hưu trước tuổi do tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 BLLĐ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Đối chiếu với các quy định trên thì tại thời điểm tháng 5-2021 bà Loan đã 50 tuổi 5 tháng, tức còn thấp hơn 4 tuổi 11 tháng so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, nên đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.