Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, NLĐ tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ không thuộc trường hợp thực hiện tạm hoãn HĐLĐ. Tuy nhiên, tại điều 30 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ bao gồm NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Như vậy, nếu anh Kiên thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ sau ngày 1-1-2021 thì được tạm hoãn HĐLĐ.