Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 38 và điều 38 Bộ Luật Lao động hiện hành về các trường hợp chấm dứt HĐLĐ và quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động không bao gồm trường hợp NLĐ có kết quả khám sức khỏe không đạt trong các đợt khám sức khỏe định kỳ do đơn vị tổ chức. Như vậy, nếu phát hiện NLĐ có sức khỏe không bảo đảm thì DN không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp này, DN phải bố trí công việc khác phù hợp với sức khỏe NLĐ hiện tại hoặc có thể thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với NLĐ và phải được NLĐ đồng ý.