Hồ Thị Vân (quận Thủ Đức, TP HCM) hỏi: "NLĐ có tham gia BHYT bắt buộc nhưng khi đi khám chữa bệnh không dùng thẻ BHYT thì có được thanh toán chế độ ốm đau không?".

BHXH TP HCM trả lời: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điều 100 Luật BHXH và Thông tư 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp điều trị nội trú là giấy ra viện; đối với trường hợp điều trị ngoại trú là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh về số ngày cần phải nghỉ việc điều trị ngoại trú. Mặt khác, khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp: NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Như vậy, khi NLĐ có giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám chữa bệnh cấp theo quy định sẽ được giải quyết chế độ ốm đau.