Không được thanh toán chế độ ốm đau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Bà Lý Ngọc Hà, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận hồ sơ bệnh án của chị Lam, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục yêu cầu thanh toán chế độ ốm đau cho chị. Tuy nhiên, đề nghị này bị phía BHXH từ chối với lý do trong thời gian ấy người lao động không làm việc, không hưởng lương, không tham gia BHXH nên không được thanh toán chế độ ốm đau. Chúng tôi đã làm đúng quy định và nhiều lần giải thích nhưng chị Lam vẫn không đồng ý.