Tôi tham gia BHYT tự nguyện và thẻ BHYT của tôi hết hạn vào ngày 31-8-2017. Ngày 30-8-2017, tôi đã đi gia hạn BHYT và được hẹn lấy thẻ vào ngày 15-9. Ngày 11-9, tôi bị bệnh và có đi khám tại bệnh viện nhưng phải đăng ký khám dịch vụ chứ không được khám BHYT vì bệnh viện cho rằng thẻ BHYT của tôi đã hết hạn. Xin hỏi trường hợp của tôi có được cơ quan BHXH thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh không?

Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2.2 mục 2 Công văn số 1205/BHXH-QLT của BHXH TP quy định: Người đã tham gia BHYT từ trước hoặc gián đoạn không quá 3 tháng, nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình có trách nhiệm đóng tiền cho đại lý thu trước 10 ngày trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì thẻ BHYT gia hạn có giá trị liền kề ngày hết giá trị thẻ lần trước. Như vậy, ở trường hợp trên, ngày 31-8-2017 thẻ BHYT của anh Thiện hết hạn nhưng ngày 30-8 anh đã đóng tiền gia hạn thẻ đúng quy định thì thẻ BHYT sẽ có giá trị từ ngày 1-9. Theo quy định, trong thời gian chờ nhận thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia tự chi trả, sau đó lập hồ sơ thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú. Do vậy, đề nghị anh Thiện liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hỗ trợ giải quyết.