Hồ Đắc Thanh (thanhducho5213@yahoo.com.vn) hỏi: "Tháng 3-2019, tôi có tham gia BHYT hộ gia đình thời hạn 6 tháng.

Tháng 4-2019, tôi ký hợp đồng lao động với công ty và được cấp thẻ BHYT bắt buộc có giá trị sử dụng đến hết tháng 12-2019. Trong thời gian tham gia BHYT hộ gia đình, tôi chưa hề sử dụng thẻ BHYT lần nào để khám chữa bệnh nên mới đây tôi có liên hệ cơ quan BHXH quận đề nghị nhận lại số tiền đóng BHYT trùng. Tuy nhiên, cơ quan BHXH từ chối vì thẻ BHYT hộ gia đình của tôi đã hết hạn sử dụng. Cơ quan BHXH giải quyết như vậy có đúng không?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 7 điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều này. Mặt khác, căn cứ điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó được hoàn trả tiền BHYT từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng. Chiếu theo các quy định trên, anh Thanh sẽ được thoái thu số tiền BHYT đóng trùng. Đề nghị anh liên hệ nơi cấp thẻ BHYT hộ gia đình để được hướng dẫn lập thủ tục hoàn trả BHYT theo quy định.