Được ủy quyền nộp hồ sơ

Phan Thị Ngọc Diệp (huyện Củ Chi, TP HCM)

- Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM trả lời: Người lao động trong thời gian thai sản được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ đăng ký hưởng TCTN qua đường bưu điện. Tuy nhiên, trong thời gian hưởng TCTN, hằng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo về tình trạng việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN.

Do vậy, trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nghỉ thai sản, người lao động phải gửi thư hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo tình trạng việc làm hằng tháng. Hết thời hạn nghỉ thai sản, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về tình trạng việc làm theo quy định.