Từ năm 2015 đến nay, thành tích nổi bật của CĐ SAMCO là chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động (NLĐ). Qua vận động của CĐ cơ sở, hầu hết doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ 50% kinh phí cho NLĐ nâng cao tay nghề. Kết quả, mỗi năm có gần 1.000 lượt NLĐ được nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Hơn 2 năm qua, tập thể lao động đã thực hiện hơn 1.100 sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng.

Gần 1.000 lượt CNVC-LĐ được nâng cao tay nghề - Ảnh 1.

Ngoài ra, thông qua mạng lưới tổ dư luận xã hội, CĐ cơ sở chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó tích cực tham gia xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng, định mức lao động; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho NLĐ. Hội nghị đã bầu 5 đại biểu dự Đại hội XI CĐ TP HCM. 

K.Linh