Gắn thi đua với nâng cao năng suất lao động - Ảnh 1.

Phong trào thi đua cần gắn liền với nâng cao năng suất lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp CĐ cần hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp CĐ xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua cho từng loại hình; xây dựng cơ chế, ưu tiên các nguồn lực, tập trung phát triển phong trào thi đua khối các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần nghiên cứu, đa dạng hóa phương thức tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, điều kiện tiếp cận thông tin của từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng các phần mềm, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền. 

N.Tú