Gia Lai: Phát động cuộc thi tìm hiểu Di chúc của Bác - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn nút phát động cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 6 kỳ (2 tuần một kỳ), bắt đầu từ ngày phát động và kết thúc vào ngày 23-8. Ban tổ chức cuộc thi công bố rộng rãi thể lệ cuộc thi, nội dung câu hỏi trắc nghiệm, đáp án và kết quả các kỳ thi trên trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tinhdoangialai.org.vn.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, khuyến khích việc đi sâu tìm hiểu về Di chúc để hiểu rõ tâm tư, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Thông qua đó, bồi dưỡng tình cảm, thúc đẩy tinh thần tự giác trong mỗi cá nhân và góp phần tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tin-ảnh: N.Hà