Trong 5 năm qua, UBKT LĐLĐ quận đã tiến hành 381 cuộc kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy về cơ bản CĐ các cấp chấp hành tốt các quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam và triển khai kịp thời nghị quyết và quy định của CĐ cấp trên. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng tiến hành 381 cuộc kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ.

Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của đoàn viên - Ảnh 1.

Các đơn vị được tuyên dương tại hội nghị sơ kết

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 17 thư kiến nghị, khiếu nại về tiền lương, bảo hiểm, chế độ trợ cấp và các quyền lợi khác của đoàn viên. Dịp này, LĐLĐ quận 5 đã tuyên dương 30 tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra tại cơ sở.

Tin-ảnh: H.Đào