Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Ở trường hợp nêu trên, người lao động đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b, khoản 1, điều 54 Luật BHXH, tức có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

Giải quyết hưu trí hay thôi việc? - Ảnh 1.

 Do vậy, công ty thực hiện chấm dứt hợp đồng theo khoản 4, điều 36 Bộ Luật Lao động (người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu) và lập hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động.