Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-HX) vừa có giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trợ cấp thôi việc của NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật.

Giải đáp thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc - Ảnh 1.

Theo đó, NLĐ làm việc theo hợp đồng thử việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương từ đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH thì không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này. Thời gian NLĐ làm việc theo hợp đồng thử việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương từ đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH được tính là thời gian làm việc thực tế để hưởng trợ cấp thôi việc.

Giải đáp thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc - Ảnh 2.

Khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NLĐ phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 43 của Bộ Luật Lao động 2012; trường hợp NLĐ không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì người sử dụng lao động có thể đưa vụ việc tranh chấp lao động cá nhân ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Tin -ảnh: T.Hương