Theo báo cáo nhanh của các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành trung ương, mức điều chỉnh LTT vùng tại các doanh nghiệp (DN) từ 150.000-240.000 đồng/tháng. Cá biệt có một số DN dù chưa thực hiện áp dụng mức LTT vùng năm 2020 nhưng lương thực trả cho NLĐ đã cao hơn mức LTT vùng.

Giám sát chặt việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong thực hiện khá tốt việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho người lao động

Trong quá trình tham gia xây dựng phương án điều chỉnh LTT, nhờ Công đoàn làm tốt công tác giám sát nên không có tình trạng DN lách luật, chẳng hạn như không xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Tin-ảnh: N.Tú