Nội dung giám sát gồm: Phối hợp với chính quyền cùng cấp trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thống kê, giám sát đoàn viên, CNVC-LĐ quay trở lại làm việc, nhất là các trường hợp đến từ vùng có dịch; công tác phối hợp với người sử dụng lao động rà soát số lao động, chuyên gia nước ngoài, lao động Việt Nam đến từ vùng có dịch hoặc đi du lịch tại vùng có dịch trở lại làm việc tại đơn vị...

Giám sát phòng chống dịch tại khu lưu trú, nhà trọ công nhân - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM phát khẩu trang cho con công nhân nhà trọ

LĐLĐ TP sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các khu lưu trú, khu nhà trọ công nhân ở các quận 11, Thủ Đức, KCX-KCN và Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân).

Tin-ảnh: N.Hà