Mục đích giám sát nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về BHXH; đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia ngày hội tư vấn chính sách BHYT

. BHXH TP HCM vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2020. Theo đó, để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, BHXH TP đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31-12-2019. Trường hợp lập danh sách tham gia BHYT không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31-12-2019 và nộp hồ sơ trong tháng 1-2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2020. Đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, BHXH TP đề nghị hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31-12-2019; lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2020 trong tháng 12-2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Tin-ảnh: K.An