Giám sát việc thực hiện định mức lao động

Tin mới

15/03/2017 21:41

Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP HCM vừa hướng dẫn CĐ cơ sở giám sát việc thực hiện định mức lao động tại doanh nghiệp (DN).

Căn cứ vào điều 93 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng và trả lương cho người lao động. người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng định mức lao động theo quy định tại Nghị định 49/CP.

Việc xây dựng, thực hiện định mức lao động đối với người lao động phải được Công đoàn cơ sở giám sát
Việc xây dựng, thực hiện định mức lao động đối với người lao động phải được Công đoàn cơ sở giám sát

Ban chấp hành CĐ cơ sở giám sát việc xây dựng định mức lao động của DN bảo đảm trình tự, thủ tục theo điều 8 Nghị định 49/CP: Đó là khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh định mức lao động, DN phải tham khảo ý kiến CĐ cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện, đồng thời gửi về cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của công ty.

Tin-ảnh: N.Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI