Để đạt được mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT, thời gian qua, ngành BHXH đã sớm triển khai việc thu thập thông tin, lập danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người tham gia, đặc biệt là người lao động (NLĐ), chưa có Tờ khai khi lập hồ sơ đăng ký tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT. 

Để có thông tin đầy đủ, chính xác và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia theo mã số BHXH, BHXH Việt Nam đang phối hợp với đơn vị và người tham gia cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu từ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Mã số BHXH cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình đóng và hưởng BHXH, BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, quá trình thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH, người tham gia và cơ quan BHXH có thể nhận thấy rõ các lợi ích sau:

Đối với cơ quan BHXH, việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT là cơ sở để cơ quan BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám chữa bệnh (KCB) BHYT được thuận lợi. Quan trọng hơn về lâu dài việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất góp phần khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để triển khai cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Đối với cơ sở KCB BHYT, việc thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH hỗ trợ thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, chống các hành vi sử dụng thẻ BHYT giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT. Cùng với đó, khai thác, kiểm tra các thông tin về bệnh nhân BHYT trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý để phục vụ cho công tác điều trị, như: Tiền sử bệnh tật, tình trạng kháng thuốc... và các thông tin khác về thuốc điều trị và các dịch vụ y tế đã được người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị trước đó.

Lợi ích khác là ác đơn vị quản lý người tham gia sẽ rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục và hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý để lập thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN; lập hồ sơ điều chỉnh nhân thân, mức đóng, mức hưởng của người tham gia... Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý cũng giảm thủ tục nộp lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng cho cơ quan BHXH khi báo giảm (người tham gia ngừng đóng BHYT).

Giảm thủ tục nhằm thuận lợi cho người tham gia BHXH - Ảnh 1.

Khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người lao động không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu

Việc bổ sung hoàn thiện thông tin lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thuận lợi, cụ thể:

- Khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí KCB tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB).

- Khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục.Tin -ảnh: K.Linh