Tại các khóa huấn luyện, học viên được nghe giảng viên của Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề CĐ Hà Nội trao đổi, thông tin các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật AT-VSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành về AT-VSLĐ. Kết thúc mỗi lớp huấn luyện, các học viên thực hiện bài kiểm tra và được ban tổ chức chia nhóm, đánh giá, chấm điểm, cấp giấy chứng nhận đã qua khóa huấn luyện.

Hà Nội: Hơn 1.500 công nhân được huấn luyện an toàn lao động - Ảnh 1.

Quang cảnh khóa huấn luyện

Qua huấn luyện sẽ giúp công nhân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc chấp hành AT-VSLĐ trong quá trình lao động sản xuất. CĐ và doanh nghiệp cũng hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ đối với đoàn viên - lao động trong quan hệ lao động, từ đó thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Tin-ảnh: D.Thảo