Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ TP Hà Nội giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên CĐ, nhất là các tính năng chủ yếu như: thêm mới đoàn viên, quản lý số lượng đoàn viên, các tính năng hỗ trợ trên phần mềm và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý đoàn viên trên phần mềm…

Hà Nội: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Buổi tập huấn giúp các cán bộ CĐ hiểu rõ cách sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, lấy đó làm cơ sở dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên CĐ để thực hiện tốt hơn chương trình phúc lợi cho đoàn viên cũng như bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên CĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo