Theo đó, đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động được quy định tại khoản 3, điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ). Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian áp dụng kể từ tháng DN đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 6. Trong trường hợp đến hết tháng 6, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN có đề nghị thì BHXH TP Hà Nội phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của DN, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hà Nội: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH với các doanh nghiệp gặp khó khăn - Ảnh 1.

Người lao động liên hệ tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

BHXH TP Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, DN vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Riêng đối với DN và NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, DN thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian tạm dừng đóng.

Tin-ảnh: D.Thảo