Khuyến nghị kêu gọi người sử dụng lao động (NSDLĐ) cân nhắc khi đưa ra những quyết định có tác động đối với gia đình của NLĐ và kêu gọi hỗ trợ, bảo trợ xã hội ở mức cao nhất có thể cho NLĐ; hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với NLĐ, NSDLĐ và gia đình họ. ILO và UNICEF cũng kêu gọi các chính phủ hỗ trợ NSDLĐ và tăng cường các biện pháp bảo trợ xã hội, đặc biệt đối với các gia đình dễ bị tổn thương.

ILO khuyến nghị doanh nghiệp hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Chính phủ Việt Nam đang cố gắng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Những chính sách thân thiện với gia đình gồm có bảo đảm việc làm và thu nhập, sắp xếp công việc linh hoạt, nghỉ phép được hưởng lương để chăm sóc thành viên gia đình và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ trong trường hợp khẩn cấp có chất lượng có thể tạo nên sự khác biệt lớn và giúp bình ổn thị trường lao động, gia đình và xã hội.

Tin-ảnh: G.Nam