Tại buổi tuyên truyền, 220 cán bộ, đoàn viên, công nhân đang làm việc tại công trường đã được nghe cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản về văn hóa doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó nhấn mạnh về quyền, nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành pháp luật lao động như Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, nhất là những chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, BHYT, BHXH, Luật Phòng chống tác hại của ma túy, HIV/AIDS… tại doanh nghiệp.

Hà Nội: Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật

Cũng tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên cùng học viên đã trao đổi, thảo luận, giải đáp, đưa ra phương án xử lý các tình huống đặt ra trong thực tiễn liên quan đến các chính sách pháp luật vừa được tuyên truyền.

Tin-ảnh: D.Thảo