Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ CĐ đến từ các đơn vị trực thuộc được ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, thông tin về những nội dung cơ bản như: Quá trình hình thành hiệp định, các thành viên tham gia hiệp định, các cam kết hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa các nước, những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia hiệp định, những tác động tới lao động và CĐ, trong đó có cả những cơ hội và khó khăn thách thức cùng những giải pháp cơ bản của tổ chức CĐ trong giai đoạn hiện nay.

Hà Nội: Nâng cao nhận thức về CPTPP cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Ông Nguyễn Chính Hữu lưu ý các cấp CĐ Hà Nội cần đổi mới tư duy hoạt động, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt chức năng cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Tin-ảnh: D.Thảo