LĐLĐ TP đặt mục tiêu hằng năm có từ 70% doanh nghiệp (DN) và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn (CĐ) trở lên tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với CNVC-LĐ và tổ chức CĐ.

Hà Nội: Sẽ ký ít nhất 350 thỏa ước lao động tập thể hằng năm - Ảnh 1.

Một buổi tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể do LĐLĐ quận Ba Đình, TP Hà Nội tổ chức

LĐLĐ TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu 75 DN có tổ chức CĐ xây dựng, thương lượng, ký kết, tổ chức giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị (còn hiệu lực) và phấn đấu ít nhất 45% TƯLĐTT đạt loại B trở lên; hằng năm ký được ít nhất 350 TƯLĐTT mới; mỗi năm ký ít nhất 1 TƯLĐTT nhóm DN theo ngành sản xuất - kinh doanh hoặc nhóm DN.

Để thực hiện các mục tiêu trên, LĐLĐ TP Hà Nội đề ra nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, LĐLĐ TP sẽ xây dựng bộ tài liệu, giáo trình, chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các thành viên "Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT" về lĩnh vực tiền lương nhằm hỗ trợ thiết thực cho CĐ cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở...

Tin-ảnh: D.Thảo