Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tại lớp đào tạo

Tham gia chương trình, học viên được cập nhật những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019; cơ sở pháp lý, quy định và những định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác TƯLĐTT; quy trình thương lượng tập thể hiệu quả trên thực tế; thực hành xây dựng kế hoạch thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT…

Mục tiêu của lớp học này nhằm đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng của TƯLĐTT tại doanh nghiệp, đặc biệt là các DN chưa có CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: N.Hoàng