Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Như vậy, khi chị Hiếu nghỉ việc, công ty phải trả lương đầy đủ cho chị, đồng thời chị cũng phải hoàn thành trách nhiệm bàn giao công việc theo yêu cầu của công ty.

Hai bên đều có nghĩa vụ - Ảnh 1.