Trách nhiệm của Navigos Group là cung cấp các vị trí tuyển dụng ứng viên nói tiếng Hàn của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, KITA sẽ tổ chức những sự kiện việc làm tại Việt Nam và Hàn Quốc; Navigos Group có trách nhiệm quảng bá những sự kiện này đến ứng viên nói tiếng Hàn và doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự nói tiếng Hàn trong cơ sở dữ liệu của Navigos Group.

Hỗ trợ người lao động nói tiếng Hàn tìm việc - Ảnh 1.

Đại diện Navigos và KITA ký kết hợp tác hỗ trợ người lao động nói tiếng Hàn tìm việc tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc

Tại buổi ký kết, KITA và Tập đoàn Navigos Group thống nhất sẽ hợp tác hỗ trợ các ứng viên người Hàn hoặc người Việt tại Hàn Quốc tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tìm được nhân tài thông qua chương trình này.

Tin-ảnh: N.Khôi