Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ nâng cao năng lực chuỗi công nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên liệu, vật tư xây dựng và năng lực xây lắp nhằm phát triển ngành xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Trên cơ sở xác định nhu cầu nhân lực của tập đoàn, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo và đánh giá người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Hợp tác nâng cao kỹ năng nghề trong lĩnh vực xây dựng - Ảnh 1.

Kỹ sư xây dựng tại dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM)

Trên cơ sở của sự hợp tác, hai bên sẽ cùng góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin-ảnh: T.Đồng