Mục đích:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) tại cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ATVSLĐ; vận động công nhân lao động quan tâm, chủ động thực hiện công tác AT-VSLĐ để AT-VSLĐ trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

- Biểu dương, khen thưởng các ATVSV giỏi, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

Yêu cầu:

- Hội thi ATVSV giỏi là dịp để các cấp công đoàn rà soát và quản lý có hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại địa phương, ngành; từ đó xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hoạt động công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Hội thi được tổ chức sôi nổi, rộng khắp tại công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian thi vòng cá nhân online:

+ Đợt 1: từ ngày 4 đến ngày 10-5-2020

+ Đợt 2: từ ngày 25 đến ngày 31-5-2020

Giải thưởng Vòng thi cá nhân online: bao gồm 02 đợt thi, mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất 3.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành phố.

- 02 giải Nhì 2.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành phố.

- 03 giải Ba 1.500.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành phố.

- 50 giải khuyến khích 1.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành phố.

- 05 giải phong trào 1.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành phố.

Hướng dẫn cách tham gia thi:

Truy cập vào báo Người Lao Động (https://nld.com.vn và vào mục Công đoàn) hoặc địa chỉ https://antoanvesinhviengioi.nld.com.vn

Hướng dẫn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trên Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Nhấn chọn vào banner màu đỏ để vào tham gia thi online

Hướng dẫn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trên Báo Người Lao Động - Ảnh 2.

Nhập thông tin cá nhân để tham gia thi

Hướng dẫn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trên Báo Người Lao Động - Ảnh 3.

Trên màn hình xuất hiện thời gian thi, số câu hỏi trả lời. Hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án bên dưới rồi nhấn vào Câu tiếp để qua câu tiếp theo

Hướng dẫn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trên Báo Người Lao Động - Ảnh 4.

Sau khi trả lời xong, nhấn vào Nộp bài thi sẽ xuất hiện màn hình hỏi bạn có đồng ý nộp bài thi không?

Hướng dẫn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trên Báo Người Lao Động - Ảnh 5.

Đây là kết quả sau khi nộp bài thi

Nếu có thắc mắc hoặc trợ giúp về cuộc thi, vui lòng liên hệ anh Tuấn (090 3945263, trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

BTC