Nội dung thi là các quy định về Luật AT-VSLĐ, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm của Công đoàn cơ sở tham gia cùng cán bộ chuyên môn về công tác AT-VSLĐ; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác AT-VSLĐ…

Bình Dương: Phát động cuộc thi tìm hiểu về an toàn - vệ sinh lao động - Ảnh 1.

Người lao động tham gia phần thi xử lý tình huống về AT-VSLĐ

Các thí sinh tham gia có tối đa 3 lần thi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm (có đề thi riêng) trong 10 phút. Kết quả thi tuần được tính theo số câu trả lời đúng và thời gian trả lời sớm nhất, mỗi thí sinh chỉ được trao 1 giải cao nhất. Cơ cấu giải thưởng có giải thưởng tuần, giải cuộc thi cho các cá nhân xuất sắc. Giải tập thể căn cứ trên thành tích cá nhân và số người tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, với 1 giải nhất 2 triệu đồng; 2 giải nhì (1,5 triệu đồng/giải); 3 giải ba (1 triệu đồng/giải). Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 15-7. 

N.Khôi