Hướng dẫn thu BHYT trong học sinh - sinh viên

Theo đó, mức đóng cụ thể cho mỗi thẻ là 653.400 đồng trong năm 2017 nhưng thực tế học sinh - sinh viên chỉ đóng 457.380 (70% mệnh giá thẻ ), ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (196.020 đồng). Thời hạn thẻ là từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2017.

BHXH TP lưu ý vì hiện BHYT thu theo năm tài chính nên những đối tượng tham gia BHYT sau ngày 30-9-2016 thì nhà trường sẽ thu đến hết năm 2016, sau đó tiếp tục thu và gia hạn thẻ từ ngày 1-1-2017 đến hết tháng 12-2017.

L.Thanh